You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Váš nákupní košík je prázdný!

Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti ....................... (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

alternativně:

 • firma
 • DIČ

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ je nutné zpracovat za účelem prodeje zboží. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu neurčitou.

Správce je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058267.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například využitím nástrojů, které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu nebo zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti . Osobní údaje dotčených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje dotčené osoby nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 • Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel webhostingu ......................
 2. Dodavatelé webových systémů a aplikací.
 3. Externích přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.
 4. ...........................
 5. Učetní vedoucí účetnictví pro Správce

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

K tomu lze využít nástroje, které najdete ve Vašem učtu